# پرشین_بلاگ
و ما چقدر، فاصله ها و رابطه ها را آزموديم،عاطفه ها را نيزتا دانستيمکه عمق جدايی ها بسی بيشتر استتا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
هنوز چيزی در من زنده است...                                                                  چشمه ها نخشکيده اند و خشکی ها را باد و باران نفرسوده اند. فقط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
بی شوخی و بی رودربايستي، منو نميشه دوست داشت... کوچکتر که بودم، وقتی هنوز مجبور نشده بودم که مثل آدم بزرگا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید
دوستی داشتم که ديگه ندارم. گاهی با هم قدم می زديم، دانشگاه می رفتيم، حرف می زديم، تفريح می کرديم، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید
دو جوان، دست در دست هم، زیر باران نم نم، مراسم ترحیم در قبرستان هنرمندان را ترک کردند. دخترکِ نقاشی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید