ترس

از هیچی به اندازه ی آدمیزاد و کارهایی که ازش بر می آد نمی ترسم...
موجود دو پایی که باید از هوشش، عشقش، نفرتش، خشمش، حسادتش، جنایتش، و حتی نگاهش ترسید... ، اما همچنان ستایشش کرد.... 

/ 2 نظر / 17 بازدید

توی پشت صحنه دنيای ما خوبی و بدی ميمونه يادگار زندگی برای ما يه خاطره است از تمام قصه های روزگار (به من هم سری بزن)